1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Dịch Vụ Trong Diễn Đàn

Danh sách các dịch vụ đăng ký hoạt động trong diễn đàn vibiz.net

Đăng Ký Hoạt Động Dịch Vụ Quản Lý Dịch Vụ
Lọc Danh Mục:

1. Nhóm Dịch Vụ VPS & Dedicated Server
Tên Dịch Vụ Bảo Hiểm Dịch Vụ Đánh Giá Thông Tin Dịch Vụ Tác Vụ
Hiện Chưa Có Dịch Vụ Được Cấp Phép Hoạt Động.

2. Nhóm Dịch Vụ Exchange E-currency
Tên Dịch Vụ Bảo Hiểm Dịch Vụ Đánh Giá Thông Tin Dịch Vụ Tác Vụ
Exchanger uy tín - tài nguyên nhiều- nhanh gọn 0 VND
4/5 http://ex-pm.com (site auto exchange PM tự động) Http://ex-wmz.com (site auto exchange WMZ tự động) http://ex-btce.com (site auto exchange BTC-E code tự động) Chi Tiết
Mua bán tự động nhanh chóng BTC, BTCE, WMZ, PM 0 VND
0/5 Mua bán tự động nhanh chóng BTC, BTCE, WMZ, PM Chi Tiết

3. Nhóm Dịch Vụ Trung Gian
Tên Dịch Vụ Bảo Hiểm Dịch Vụ Đánh Giá Thông Tin Dịch Vụ Tác Vụ
Hiện Chưa Có Dịch Vụ Được Cấp Phép Hoạt Động.

4. Nhóm Dịch Vụ Thẻ
Tên Dịch Vụ Bảo Hiểm Dịch Vụ Đánh Giá Thông Tin Dịch Vụ Tác Vụ
Thu mua thẻ VIETTEL - Phí 15 - 16% - Thanh toán: VCB, EAB, CTG, ACB, STB, SCB, AGRIBANK, BIDV, BK... 0 VND
0/5 Dịch vụ thu mua thẻ VIETTEL - Uy tín - Nhanh gọn - Chính xác Chi Tiết
Dịch vụ bán thẻ điện thoại, game, nạp TK điện thoại, game,pm/wmz, uy tín, giá rẻ, tự động 100%, không tốn phí Ibanking! 0 VND
0/5 Dịch vụ bán thẻ điện thoại, game, nạp TK điện thoại, game, uy tín, giá rẻ, tự động 100% Mua bán PM/WMZ nhỏ lẻ giao dịch < 500$/ lần Chi Tiết